Witamy na stronie projektu

"TRENDY GOSPODARCZE A ZMIENNOŚĆ MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY"

Mazowsze zajmuje szczególną pozycję wśród wszystkich regionów Polski. To tutaj powstaje najwięcej nowych firm, a nakłady inwestycyjne mazowieckich przedsiębiorstw stanowią 1/4 wszystkich nakładów inwestycyjnych w kraju.

Z 1,9 mln miejsc pracy* stanowi największy rynek pracy w Polsce. Mazowsze odnotowuje także jedną z najniższych stóp bezrobocia w całym kraju.

Wiele mazowieckich firm boryka się jednak z problemem zatrudnienia. Firmy sygnalizują brak pracowników w takich branżach jak: budowlana, handel i usługi. Brakuje także wysoko wykwalifikowanych specjalistów: informatyków, inżynierów, pracowników księgowości i finansów.

Co ważne, mazowieckie firmy muszą stawić czoła częstym zmianom sytuacji na rynku pracy. Problem braku pracowników cyklicznie przechodzi w problem nadmiernego zatrudnienia - wraz ze zmianami koniunktury gospodarczej.

Jak przedsiębiorstwa są przygotowane na stałą potrzebę restrukturyzacji?
Czy potrafią adaptować się do zmieniających się warunków na rynku pracy?
Jakie mają strategie działania w tych zmiennych warunkach?

Na te i inne pytania chcemy znaleźć odpowiedź prowadząc badania w ramach niniejszego projektu. Realizowany projekt ma przyczynić się do rozwinięcia strategii i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku zmiany sytuacji na rynku pracy przez mazowieckie przedsiębiorstwa. Pozwoli na skuteczne przewidywanie i zarządzanie zmianą.

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 


*Dane statystyczne pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z publikacji Raport o stanie sektora MSP 2006-2007, PARP 2007                                               
Strona główna   |   Baza wiedzy   |   Kontakt   |   © WSZP 2009   |   Polityka prywatności