Ankieta ewaluacyjna

Szanowna Pani, Szanowny Panie

poprzez niniejszą ankietę pragniemy poznać Państwa opinie na temat Raportu z badań "Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy" jako całości i jego elementów składowych (rozdziałów). Czy podjęte w naszym badaniu i opisane w Raporcie problemy są dla Państwa interesujące i praktycznie użyteczne? Bardzo prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na każde z pytań ankiety. Państwa opinie (dobrowolne i anonimowe) wykorzystane zostaną do doskonalenia metodologii badań (ewaluacyjnych) realizowanych w ramach projektów EFS w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.

Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas na wypełnienie naszej ankiety!


1) Prosimy określić, jak bardzo interesujący jest dla Pana/i opracowany Raport z badań "Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy" jako całość i każdy z jego głównych rozdziałów.
Raport jako całośćTRENDY GOSPODARCZE A ZMIENNOŚĆ MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY
Rozdział 1PLAN I ORGANIZACJA BADAŃ
Rozdział 2SYTUACJA RYNKU PRACY W OPINII PRACODAWCÓW
Rozdział 3ANALIZA PORÓWNAWCZA OPINII O SYTUACJI NA RYNKU PRACY PRACODAWCÓW REPREZENTUJĄCYCH FIRMY Z OPTYMALNYM ZATRUDNIENIEM I DELKARUJĄCYCH RESTRUKTURYZACJĘ
Rozdział 4SYTUACJA MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY W OPINII PRACOWNIKÓW RESTRUKTURYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
KOMENTARZ WYNIKÓW BADAŃ


2) Jakie treści zawarte w raporcie "Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy", uważa Pan/i za najbardziej przydatne w swojej działalności zawodowej, społecznej, edukacyjnej etc.?
Raport jako całośćTRENDY GOSPODARCZE A ZMIENNOŚĆ MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY
Rozdział 1PLAN I ORGANIZACJA BADAŃ
Rozdział 2SYTUACJA RYNKU PRACY W OPINII PRACODAWCÓW
Rozdział 3ANALIZA PORÓWNAWCZA OPINII O SYTUACJI NA RYNKU PRACY PRACODAWCÓW REPREZENTUJĄCYCH FIRMY Z OPTYMALNYM ZATRUDNIENIEM I DELKARUJĄCYCH RESTRUKTURYZACJĘ
Rozdział 4SYTUACJA MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY W OPINII PRACOWNIKÓW RESTRUKTURYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
KOMENTARZ WYNIKÓW BADAŃ


Jak ocenia Pan/i niżej wymienione elementy składowe raportu "Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy". Czy stanowią one mocne, czy raczej słabe strony raportu z badań empirycznych?
Sposób prezentacji danych z badań - tabele / wykresy / rysunki
Metodologia badań - wiele metod badawczych (ilościowych i jakościowych)
Szeroka reprezentacja badanych środowisk pracodawców i pracowników
Strona graficzna raportu (estetyka, kolorystyka)
Struktura raportu - jej logika, spójność problemowa
Bibliografia, linki do stron internetowych i baz danych z badań empirycznych
Inne niewymienione atuty/słabości raportu z badań:


Jaką kategorię respondentów Pan/i reprezentuje?
Prosimy zaznaczyć odpowiednią kratkę
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU!
PROSIMY O WYSŁANIE WYPEŁNIONEGO KWESTIONARIUSZA ANKIETY
                                               
Strona główna   |   Baza wiedzy   |   Kontakt   |   © WSZP 2009   |   Polityka prywatności