FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem
pt: TRENDY GOSPODARCZE A MAZOWIECKI RYNEK PRACY - szanse i wyzwania, która odbędzie się w czwartek
22 kwietnia 2010r. w godz. 9.30-15.00 w Warszawie w hotelu Hyatt Regency Warsaw.Imię     Nazwisko

Instytucja/Firma

Branża

Sektor

Adres:

Ulica

Kod pocztowy     Miasto

Dane kontaktowe:

E-mail

Numer telefonu


* Formularz rejestracji dotyczy jednej osoby. Wszystkie dane w formularzu są obowiązkowe


Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hirszfelda 11, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami).
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4, ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Zapoznałem/am się z regulaminem i go akceptuję.
                                               
Strona główna   |   Baza wiedzy   |   Kontakt   |   © WSZP 2009   |   Polityka prywatności