Program
PROGRAM KONFERENCJI

TRENDY GOSPODARCZE A MAZOWIECKI RYNEK PRACY
- szanse i wyzwania

22 kwietnia 2010 w Warszawie w hotelu Hyatt Regency Warsaw

8:30 - 9:30 Rejestracja uczestników  
   
9:30 - 9:40 Otwarcie konferencji, dr Tadeusz Szmidtka - Rektor WSZP, Grzegorz Kowalski - Millward Brown SMG/KRC
9:40 - 9:55 Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy - prezentacja założeń badawczych projektu, dr Ryszard Jurkowski - koordynator merytoryczny projektu
9:55 - 10:05 Metodologiczne aspekty realizowanych badań, mgr Mariusz Toniszewski
   
10:05 - 11:15 Blok 1:  Sytuacja na rynkach pracy - na podstawie badań desk research (moderator dr Kazimierz Sikorski)
10:05 - 10:25 Zmiany na rynku pracy oraz determinanty struktury zatrudnienia poza granicami Polski, dr Kazimierz Sikorski
10:25 - 10:45 Czynniki wpływające na poziom bezrobocia, dr Stefan Biczyński
10:45 - 11:00 Województwo mazowieckie  na tle  Polski, dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska
11:00 - 11:15 Dyskusja
   
11:15 - 11:45 Przerwa kawowa
   
11:45 - 13:00 Blok 2. Trendy na mazowieckim rynku pracy w świetle badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców/pracodawców (moderator prof. Jolanta Szaban)
11:45 - 12:05 Trendy na mazowieckim rynku pracy z perspektywy mazowieckich przedsiębiorców, prof. Jolanta Szaban, dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska
12:05 - 12:25 Charakterystyka firm dobrze radzących sobie na rynku, dr Anna Mazur
12:25 - 12:45 Charakterystyka firm przeżywających trudności i wymagających restrukturyzacji zatrudnienia, dr Piotr Birski, mgr Iwona Centka
12:45 - 13:00 Dyskusja
   
13:00 - 14:00 Blok 3. Pracownicy mazowieckich  przedsiębiorstw i instytucji wobec zmian na rynkach pracy (moderator dr Adam Kołodziejczyk)
13:00 - 13:30 Pracownicy mazowieckich przedsiębiorstw w obliczu zmian na mazowieckim rynku pracy i restrukturyzacji firmy, dr Adam Kołodziejczyk
13:30 - 13:40 Pracownicy instytucji rynku pracy wobec nowych wyzwań na mazowieckim rynku pracy, dr Magdalena Gieras
13:40 - 13:50 Doradcy zawodowi i trenerzy o swojej misji i roli w związku ze zmianami na rynku pracy, dr Władysław Grygolec
13:50 - 14:05 Dyskusja
   
14:05 - 14:25 Blok 4. Podsumowanie badań (moderator prof. Marian Kowalewski)
14:05 - 14:25  Cele i wyniki badań, prof. Leszek Gilejko, prof. Marian Kowalewski, dr Ryszard Jurkowski
14:25 - 14:30 Zakończenie konferencji, dr Tadeusz Szmidtka - Rektor WSZP   
   
14:30 - 15:15 Lunch


                                               
Strona główna   |   Baza wiedzy   |   Kontakt   |   © WSZP 2009   |   Polityka prywatności