Szerokopasmowa baza danych źrodłowych wyników badań

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
info@wszp.edu.pl
Dostęp do danych wymaga rejestracji     ¤   Login   Hasło   Login   ¤   A A A A

Pełne dane

Dostęp do danych wymaga rejestracji
 • Tabele MRP Przedsiębiorcy N = 700 (badanie CATI)
 • Tabele MRP Przedsiębiorcy N = 300 (badanie CATI)
 • Tabele MRP Pracownicy branży Przemysł lekki i ciężki (Badanie CAPI)
 • Tabele MRP Pracownicy branży Handel i naprawy (Badanie CAPI)
 • Tabele MRP Pracownicy branży Budownictwo (Badanie CAPI)
 • Tabele MRP Przedsiębiorstwa z branży Przemysł i budownictwo deklarujące optymalny poziom zatrudnienia (badanie CAPI)
 • Tabele MRP Przedsiębiorstwa z brażny Przemysł i budownictwo deklarujące potrzebę restrukturyzacji (badanie CAPI)
 • Tabele MRP Przedsiębiorstwa z branży Hotele i restauracje, Turystyka deklarujące optymalny poziom zatrudnienia (badanie CAPI)
 • Tabele MRP Przedsiębiorstwa z branży Hotele i restauracje, Turystyka deklarujące potrzebę restrukturyzacji (badanie CAPI)
 • Tabele MRP Przedsiębiorstwa z branży Transport, handel i naprawy deklarujące optymalny poziom zatrudnienia (badanie CAPI)
 • Tabele MRP Przedsiębiorstwa z branży Transport, handel i naprawy deklarujące potrzebę restrukturyzacji (badanie CAPI)