Szerokopasmowa baza danych źrodłowych wyników badań

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
info@wszp.edu.pl
Dostęp do danych wymaga rejestracji     ¤   Login   Hasło   Login   ¤   A A A A

Prezentacje konferencyjne

Dostęp do danych wymaga rejestracji
 • Pracownicy mazowieckich przedsiębiorstw w obliczu zmian na mazowieckim rynku pracy i restrukturyzacji firmy - dr Adam Kołodziejczyk
 • Charakterystyka firm dobrze radzących sobie na rynku pracy - dr Anna Mazur
 • Cele i wyniki projektu - dr Anna Mazur
 • Trendy na mazowieckim rynku pracy z perspektywy przedsiębiorców - prof. dr hab. Jolanta Szaban, dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska
 • Zmiany na rynku pracy oraz determinanty struktury zatrudnienia poza granicami Polski - dr Kazimierz Sikorski
 • Pracownicy instytucji rynku pracy wobec nowych wyzwań na mazowieckim rynku pracy - dr Magdalena Gieras
 • Województwo mazowieckie na tle Polski - dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska
 • Metodologiczne aspekty realizowanych badań - mgr Mariusz Toniszewski
 • Charakterystyka mazowieckich firm przeżywających trudności i wymagających restrukturyzacji zatrudnienia - mgr Iwona Centka, dr Piotr Birski
 • Prezentacja założeń badawczych projektu - dr Ryszard Jurkowski
 • Czynniki wpływające na poziom bezrobocia - dr Stefan Biczyński
 • Doradcy zawodowi i trenerzy o swojej misji i roli w związku ze zmianami na rynku pracy - dr Władysław Grygolec